TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETAD 2020

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Thời gian mở cửa Triển lãm

VietAd 2020 - Hà Nội: Từ ngày 29/5/2020 đến ngày 31/5/2020

 

- Triển lãm mở cửa cho khách tham quan từ 09h00 – 18h00 

- Quý khách đến tham quan triển lãm vui lòng mang theo danh thiếp.

 

VietAd 2020 - TP. Hồ Chí Minh: Từ ngày 23/7/2020 đến ngày 26/7/2020

 

- Triển lãm mở cửa cho khách tham quan từ 09h00 – 18h00 

- Quý khách đến tham quan triển lãm vui lòng mang theo danh thiếp.