TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ
VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM (Lần 9)

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Thời gian mở cửa Triển lãm

 

* VietAd Hà Nội 2017 

Từ ngày 15/03/2017 đến ngày 17/03/2017

- Triển lãm mở cửa cho khách tham quan từ 09h00 – 18h00.

- Quý khách đến tham quan triển lãm vui lòng mang theo danh thiếp.

 

* VietAd HCM 2017 

Từ ngày 03/08/2017 đến ngày 06/08/2017

- Triển lãm mở cửa cho khách tham quan từ 09h00 – 18h00.

- Quý khách đến tham quan triển lãm vui lòng mang theo danh thiếp.