TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETAD 2020 - HÀ NỘI

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Thời gian mở cửa Triển lãm

* VietAd Hồ Chí Minh 2019 

Từ ngày 24/07/2019 đến ngày 27/07/2019

- Triển lãm mở cửa cho khách tham quan từ 09h00 – 18h00.

- Quý khách đến tham quan triển lãm vui lòng mang theo danh thiếp.