TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETAD 2019 - HÀ NỘI

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Thời gian mở cửa Triển lãm

* VietAd Hà Nội 2019 

Từ ngày 20/03/2019 đến ngày 22/03/2019

- Triển lãm mở cửa cho khách tham quan từ 09h00 – 18h00.

- Quý khách đến tham quan triển lãm vui lòng mang theo danh thiếp.