TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETAD 2020

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Thời gian mở cửa Triển lãm

VietAd 2020 - Hà Nội: Từ ngày 26/06/2020 đến ngày 28/06/2020

- Triển lãm mở cửa cho khách tham quan từ 09h00 – 18h00 

- Quý khách đến tham quan triển lãm vui lòng mang theo danh thiếp.

 

VietAd 2020 - TP. Hồ Chí Minh: Từ ngày 06/08/2020 đến ngày 09/08/2020

- Triển lãm mở cửa cho khách tham quan từ 09h00 – 18h00 

- Quý khách đến tham quan triển lãm vui lòng mang theo danh thiếp.