TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ
VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM (Lần 10)

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Thời gian mở cửa Triển lãm

* VietAd Hà Nội 2018 

Từ ngày 21/03/2018 đến ngày 23/03/2018

- Triển lãm mở cửa cho khách tham quan từ 09h00 – 18h00.

- Quý khách đến tham quan triển lãm vui lòng mang theo danh thiếp.

 

* VietAd HCM 2018 

Từ ngày 08/08/2018 đến ngày 11/08/2018

- Triển lãm mở cửa cho khách tham quan từ 09h00 – 18h00.

- Quý khách đến tham quan triển lãm vui lòng mang theo danh thiếp.