TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ
VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM (Lần 9)

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Địa điểm tổ chức

VietAd Hà Nội: 15-17/03/2017

                       Trung tâm Triển lãm Quốc tế  I.C.E Hà Nội                     

    Địa chỉ: 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

                      VietAd Hồ Chí Minh: 03-06/08/2017                       

                           Nhà Thi Đấu Thể Dục Thể Thao Phú Thọ                        

  Địa chỉ: Số 1 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM