TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETAD 2023

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Địa điểm tổ chức

VietAd 2023 - Ha Noi

20-22/04/2023

 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế I.C.E                

  Địa chỉ: 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam  

 

VietAd 2023 - TP.Hồ Chí Minh

26-29/07/2023

 Địa điểm: NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO PHÚ THỌ              

  Địa chỉ: 1 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh