TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETAD 2020

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Địa điểm tổ chức

VietAd 2020 - Hà Nội: 29 - 31/05/2020

                       Venue: Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE                

    Địa chỉ: 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

VietAd 2020 -TP. Hồ Chí Minh: 23 - 26/07/2020

                       Venue: Nhà Thi Đấu Phú Thọ                

    Địa chỉ: Số 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam.