TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETAD 2019 - HÀ NỘI

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Địa điểm tổ chức

VietAd Hà Nội: 20-22/03/2019

                       Trung tâm Triển lãm Quốc tế  I.C.E Hà Nội                     

    Địa chỉ: 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội