TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETAD 2021

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Địa điểm tổ chức

 

                VietAd 2021 - TP.Hồ Chí Minh

NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO PHÚ THỌ

     1 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh