TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETAD 2021

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Địa điểm tổ chức

   

        VietAd 2021 - Hà Nội

 

TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUỐC TẾ I.C.E

91 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội