TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETAD 2022

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Địa điểm tổ chức

VietAd 2022 - Hà Nội

21-23/04/2022

TRUNG TÂM HỘI CHỢ TIỂN LÃM QUỐC TẾ I.C.E

91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

 

 

VietAd 2022 - TP.Hồ Chí Minh

21-24/07/2022

NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO PHÚ THỌ

1 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh