TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETAD 2024

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Địa điểm tổ chức

 

VietAd 2024 - Hà Nội

21-23/03/2024

Địa điểm: TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUỐC TẾ I.C.E

Địa chỉ: 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam