TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETAD 2020

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Địa điểm tổ chức

     VietAd 2020 - Hà Nội: 26 - 28/06/2020

                        Venue: Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E                   

         Địa chỉ: 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

 

        VietAd 2020 - TP. Hồ Chí Minh: 06 - 09/08/2020

                       Venue: Nhà Thi Đấu Phú Thọ                

    Địa chỉ: Số 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam.