VietAd - Triễn lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam - Lẫn thứ 7
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ
VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM (Lần 9)

Liên hệ

 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lầu 1, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, P.4, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 08 39910954 - 39910955 - 39910956
Fax:  08 39910957 Hotline: 0909 844 338
Email: dao@dongnam.com.vn ; info@dongnam.com.vn
Websitehttp://www.dongnam.com.vn/