TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETAD 2020 - HÀ NỘI

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Hội thảo

Hội thảo: TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC CỦA QUẢNG CÁO OOH TẠI VIỆT NAM
Thời gian: 9:00-11:30, thứ năm 25/07/2019.
Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ – Số 01 Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh