TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETAD 2024

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Địa điểm tổ chức

 

VietAd 2024 - Hà Nội

03-05/04/2024

Địa điểmCUNG TRIỂN LÃM KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH XÂY DỰNG QUỐC GIA

Địa chỉSố 1 Đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia (NECC) - Mining Vietnam