TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETAD 2024

Truyền Thông

GIẢI THƯỞNG BAO BÌ VIỆT NAM 2022

Ban Chấp hành Hiệp hội Bao bì Việt Nam xin gửi đến Quý Doanh nghiệp ngành Bao bì Việt Nam thông báo quyết định tổ chức “Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022” nhằm mục đích biểu dương các bao bì xuất sắc, góp phần đề cao, tôn vinh vai trò của công nghiệp bao bì trong nền kinh tế Việt Nam và khuyến khích ý tưởng sáng tạo bao bì hữu dụng, thân thiện với môi trường.
 
- Tên thương hiệu giải thưởng: Giải thưởng Bao bì Việt Nam
- Logo: Trái dừa vàng
- Slogan: Bao bì Xanh vì Trái đất Xanh
- Công bố kết quả Giải thưởng: vào ngày 11/11/2022 tại TP. Hồ Chí Minh
- Giải thưởng sẽ được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2022
- Bao bì các ngành hàng dự thi năm 2022: Trái cây; Thực phẩm đông lạnh; Chất tẩy rửa.
 
Ban Chấp hành Hiệp hội Bao bì Việt Nam gửi đến Quý Doanh nghiệp thể lệ đăng ký và mẫu đăng ký dự thi (chi tiết như hình đính kèm). 
Hạn chót gửi hồ sơ dự thi ngày 01/09/2022 (theo dấu bưu kiện)
 
Để biết thêm thông tin về hồ sơ dự thi, vui lòng liên lạc Bà Phan Thị Hòa Linh
SĐT: 0945 394 433
Email: hoalinhphan@yahoo.de
 

Báo chí khác