VIETNAM INTERNATIONAL ADVERTISING EQUIPMENT & TECHNOLOGY EXHIBITION - VIETAD 2024

For Visitors

Exihibition Venue

 

VietAd 2024 - Ha Noi

21-23/03/2024

Venue:  HANOI INTERNATIONAL EXHIBITION CENTER

Address: 91 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Ha Noi, Viet Nam

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đông Nam